Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2017

December 26 2017

kurwaniewiemstary
I po chuj mam prosić o pomoc, skoro nikt nie wkłada nawet minimum w zrozumienie?
Reposted byfrytkatosiajointskurwysynmadadreampartyhardorgtfoconvoitiseitsokayfreewaynatasha123
kurwaniewiemstary
8350 b4d9
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viafrytkatosia frytkatosia
5800 1fe7 500
Reposted frombaboooshka baboooshka viafrytkatosia frytkatosia
kurwaniewiemstary
0810 df91 500
Reposted fromNekoii Nekoii viafrytkatosia frytkatosia
kurwaniewiemstary
1783 565b 500
deprost
Reposted fromlooque looque viafrytkatosia frytkatosia
kurwaniewiemstary
kurwaniewiemstary
Some cry with tears; others with thoughts.
kurwaniewiemstary
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"

December 25 2017

kurwaniewiemstary
Najsmutniej jest wtedy, gdy podjęcie jakiejkolwiek decyzji musi kogoś zaboleć.
— ja
Reposted byfrytkatosiaczy-ty-to-ty
kurwaniewiemstary
9296 4681
Reposted fromzelbekon zelbekon viabezimienna23 bezimienna23
kurwaniewiemstary
4437 255e
Reposted frommalinakarolina malinakarolina viabartvein bartvein
kurwaniewiemstary
8705 857f
Reposted fromdusielecc dusielecc viabartvein bartvein
kurwaniewiemstary
0186 8638
Reposted fromdifferent-love different-love viabartvein bartvein
kurwaniewiemstary
Reposted fromFlau Flau viabartvein bartvein
kurwaniewiemstary
kurwaniewiemstary
9445 1e0f
Reposted frominto-black into-black viabartvein bartvein
kurwaniewiemstary
6194 9a9d
Reposted fromohshit ohshit viabartvein bartvein
kurwaniewiemstary
przestałem radzić sobie z życiem i zacząłem chlać co weekend
 wiesz, rok mija i mi chyba trochę przykro.
Reposted fromorchis orchis viabartvein bartvein
3389 f815 500

malformalady:

Blood cast off from a suicidal gunshot wound to the head

Reposted fromlazerprincess lazerprincess
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl